Whitepapers

CRISP-DM

De boost in de beschikbaarheid van schaalbare computing heeft de afgelopen decennia geleid tot een gelijk opgaande groei van…

Business Understanding

Meestal komt het idee om een data mining project op te zetten voort uit de wens vanuit het management ‘om meer te doen met …

OEE – analyse next level

Met nieuwe technologieën en technieken kunt u steeds beter uw assets en productielijnen volgen. Informatie en data is in groten…