Categorieën
Artikelen Kennisbank

Wat is een FMEA?

Wat is een FMEA?

Binnen asset management is het essentieel om de risico’s en betrouwbaarheid van installaties en units grondig te analyseren. Een van de meest effectieve methoden die we hiervoor gebruiken is de Failure Mode and Effects Analysis (FMEA).

Wat is FMEA?

FMEA staat voor ‘Failure Mode and Effects Analysis’. Deze methodiek wordt gebruikt om de mogelijke manieren waarop een unit kan falen (faalwijzen) en de gevolgen daarvan te analyseren en is vaak onderdeel van een onderhoudsplan. 

Het doel van FMEA is om potentiële risico’s te identificeren en te evalueren. Op basis daarvan kun je preventieve acties ontwikkelen om falen te voorkomen of de impact ervan te verminderen.

Risicomatrix en Quick FMEA

Bij het opstellen van de risicomatrix is de ABC-criticaliteit van installaties bepaald. In de Quick FMEA is de abc-criticaliteit van units bepaald. Om het benodigde onderhoud voor de units met a-criticaliteit te bepalen wordt de FMEA-methodiek gebruikt. Overigens wordt criticaliteit ook in een FMECA meegenomen.

Het proces van FMEA

Een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) bestaat uit verschillende stappen. Dit zijn:

Voorbereiding

Stel een team samen van personen met kennis van het product, proces of systeem dat geanalyseerd wordt.

Analyseer het object

Op basis van data kun je processen analyseren, bijvoorbeeld door middel van Process Mining. Hierbij krijg je inzicht of processen op de manier verlopen zoals deze ontworpen zijn, of dat er vertraging, onlogische stappen, of zelfs uitval voorkomt. Zodra je dit inzicht hebt, kun je verbeteringen doorvoeren. Dit leidt overigens ook vaak tot een hogere klanttevredenheid, want klanten worden niet blij van inefficiënte processen.

Identificeer storingswijzen

Voor elke component of stap, identificeer mogelijke manieren waarop het kan falen (storingswijzen).

Beoordeel effecten en oorzaken

Evalueer voor elke storingswijze de mogelijke gevolgen en identificeer de oorzaken van het falen.

Risicobeoordeling

Schat de ernst van elk effect in, de waarschijnlijkheid van het optreden van de storingswijze, en de detecteerbaarheid. Deze worden vaak gebruikt om een Risico Prioriteits Nummer (RPN) te berekenen.

Actieplan en implementatie

Ontwikkel acties om de risico’s te verminderen, implementeer deze acties en monitor de resultaten.

Documentatie

Documenteer het hele proces voor toekomstige referentie en audits.

Verschillende analysemethoden voor het beste inzicht

Binnen asset management zijn de risicomatrix, Quick FMEA en FMEA onmisbare hulpmiddelen voor het identificeren, beoordelen en beheren van risico’s. Een risicomatrix biedt een eenvoudige, visuele weergave van risico’s, terwijl Quick FMEA een gestroomlijnde benadering biedt voor snelle risicoanalyse, gericht op de meest kritieke aspecten. De uitgebreidere FMEA gaat dieper in op potentiële falingsmodi en hun gevolgen, wat essentieel is voor een grondige risicobeoordeling. Samen bieden deze methodieken een krachtige combinatie voor effectief risicobeheer, wat bijdraagt aan de optimalisatie van asset management, het verhogen van de veiligheid en betrouwbaarheid, en het ondersteunen van strategische besluitvorming binnen organisaties.