Categorieën
Artikelen Kennisbank

Wat is een risicomatrix?

Wat is een risicomatrix?

KIM Plus Delta is gespecialiseerd in het helpen van bedrijven bij het optimaliseren van hun assets, om de productiviteit te maximaliseren en grip te houden op de kosten. Een cruciaal instrument in dit proces is de risicomatrix. Maar wat is een risicomatrix precies, en hoe draagt deze bij aan een effectieve bedrijfsvoering?

Het idee achter een risicomatrix binnen asset management

Een risicomatrix is een tool voor het identificeren, categoriseren en beheren van risico’s binnen een organisatie. Vervolgens kan onderhoud gepland worden op basis van risico.

Deze matrix wordt afgestemd op de doelstellingen van een bedrijf en helpt bij het prioriteren van risico’s op basis van hun potentiële impact en de kans dat ze voorkomen. 

Zo werkt een risicomatrix

Een risicomatrix is gebaseerd op de formule ‘Risico = Kans x Gevolg’, die grafisch weergegeven wordt in een tweedimensionale vorm. Zo’n matrix kan worden gemaakt voor verschillende criteria, zoals bijvoorbeeld veiligheid, milieu, reparatieduur, kosten, productieverlies, kwaliteitsverlies en gevolgschade. Elk criterium krijgt een eigen risicomatrix. 

Op de horizontale as in deze matrix staat de kans van een object faal binnen een bepaalde periode en op de verticale as het effect van dat falen. Zo helpt de risicomatrix bij het beoordelen en plannen van onderhoudstaken en kunnen organisaties proactief handelen om uitval te minimaliseren.

Criticaliteit van installaties

De matrix helpt bij het beoordelen van de ‘criticaliteit’ van installaties. Deze criticaliteit van installaties verwijst naar de impact die deze installaties hebben op de veiligheid, functionaliteit en algehele prestaties van een organisatie. De criticaliteit verschilt afhankelijk van de positie van een installatie in een proces. 

Vanuit bedrijfsperspectief wordt er vaak onderscheid gemaakt naar drie soorten installatiecriticaliteit: A (hoog), B (gemiddeld) en C (laag). Dit onderscheid is cruciaal voor het bepalen van prioriteiten bij onderhoud en risicobeheersing. Ook binnen een installatie kunnen verschillende units verschillen in criticaliteit, meestal aangeduid als a, b en c, op basis van hun impact op de productie.

Toepassing van een risicomatrix in de praktijk

Bij KIM Plus Delta passen we de risicomatrix toe om onze klanten te ondersteunen bij het effectief beheren van hun assets. Dit zorgt voor een betrouwbare en veilige productieomgeving, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie en kostenbeheersing worden geoptimaliseerd. De risicomatrix is een essentieel onderdeel van strategisch asset management.