Categorieën
Artikelen Kennisbank

Datagedreven werken bij de overheid, dit staat er op de agenda van de overheid

Datagedreven werken bij de overheid, dit staat er op de agenda van de overheid

Data is overal. Door de digitalisering ontstaat er steeds meer en steeds uitgebreidere data. Zowel bedrijven als ook overheden maken graag gebruik van data, omdat je met data informatie, kennis en inzicht verkrijgt. Op basis daarvan kun je betere beslissingen nemen over bijvoorbeeld je bedrijfsvoering.

Dit geldt ook voor de overheid. Daarom werkt de Nederlandse overheid al een aantal jaar aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met initiatieven als NL Digitaal, de Data Agenda Overheid, het nationale dataportaal en meer. Wil je weten wat er op de agenda van de overheid staat? Lees dan onderstaande vijf punten.

data agenda overheid kimplusdelta

Eén

Maatschappelijke problemen oplossen met datagedreven werken

Dat data ontzettend waardevol zijn, blijkt telkens weer. Ook de overheid gebruikt data bij beleidsvorming, dienstverlening en uitvoering van overheidstaken. De komende jaren blijft de overheid steeds zoeken naar toepassingen om dat nog beter te doen en zo aan de hand van data maatschappelijke problemen op te lossen.

Twee

Aandacht voor wetgeving en publieke waarden

Welke data je mag gebruiken en waarvoor, is aan wettelijke regels gebonden. Bovendien heb je te maken met ethiek. Ook al kun je data gebruiken om iets te onderzoeken, moet je het dan wel willen? We schreven daar al eerder een artikel over: Data en ethiek, zo ga je ermee om. De overheid legt vast wat wel en niet kan, zorgt voor richtlijnen en wil richting burgers zo duidelijk mogelijk zijn over het gebruik van data.

Drie

Overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten

Dat je data gaat gebruiken is één. Maar gaandeweg blijkt meestal dat die kwalitatief nog wel wat te verbeteren vallen en dat je ze een stuk efficiënter kunt benutten. Daarbij komt nog eens bij dat het zeker voor de overheid belangrijk is dat het gebruik van data transparant is. Maak je beslissingen die je op data baseert, dan moet die beslissing herleidbaar, reproduceerbaar en uitlegbaar zijn.

Open data

Ook vindt de overheid dat data – zolang je ze niet kunt herleiden naar individuele personen – beschikbaar moeten zijn voor burgers en bedrijven. De overheid stelt zogenoemde open data gratis beschikbaar. Open data (ook wel overheidsinformatie) verwijzen naar informatie die is verzameld en verkregen door overheidsdiensten.

Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen

Het is nooit slim om het wiel telkens opnieuw uit te vinden. De overheid werkt er daarom hard aan om kennis over datagedreven werken te verzamelen en de delen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Toolbox datagedreven werken die begin 2020 is gelanceerd.

Vier

Investeren in mensen, organisatie en cultuurverandering

Iedereen die is gestart met datagedreven werken of van plan is om dat te gaan doen, weet het: de grootste omslag is niet technisch van aard. Om datagedreven werken succesvol te maken, is juist een verandering nodig bij mensen, de organisatie zelf en de cultuur. Dat geldt dus ook voor de overheid. Daarom zijn er diverse initiatieven gestart. Veel overheidsorganisaties hebben inmiddels een CDO (Chief Data Officer) en investeren in de werving van nieuw talent en training en opleiding van medewerkers.  

Wil je meer weten over de strategie en initiatieven van datagedreven werken van de Nederlandse overheid? Meer lees je op de website van de Digitale Overheid.

Datagedreven Werken en Dashboarding

Bij KIM Plus Delta houden we ons continue bezig met datagedreven werken en dashboarding. Om kennis te delen schrijven we een serie artikelen over deze onderwerpen. Volg ons ook op LinkedIn, dan ben je het eerste op de hoogte van nieuwe publicaties.