Categorieën
Cases

Van stilstands-registratie naar OEE-presentatie

Van stilstands-registratie naar OEE-presentatie

Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. (EECV) is het grootste en een van de modernste overslagbedrijven van Europa. In het Europoortgebied van de Rotterdamse haven werkt EECV 24 uur per dag aan een efficiënte en volcontinue overslag van ertsen en kolen.

Dat stilstand funest is bij bedrijven die 24/7 opereren, is een dooddoener. Maar stilstand is niet de enige factor die impact heeft op het proces of de eindproducten van een bedrijf. De afgelopen drie jaar heeft EECV daarom hard gewerkt om hun stilstand-registratie, analyses en OEE (Overall Equipment Effectiveness) te verbeteren, met als doel de aanvoerstromen van de staalindustrie logistiek steeds verder te optimaliseren.

Zij deden dat samen met René Conijn, Consultant Predictive Asset Management bij KIM Plus Delta.

A beautiful silhouette of port machinery during sunset

We hebben een systeem gebouwd om 24/7 stilstanden te registreren. Vervolgens wordt op basis hiervan de OEE voor de installaties berekend.

Op zoek naar meer inzicht in de prestaties

René werkt sinds ruim vier jaar bij KIM Plus Delta en startte zo’n twee jaar geleden bij EECV. Hij vertelt: ‘Natuurlijk worden stilstanden bij EECV al sinds jaar en dag geregistreerd. Dat gebeurde vroeger in een Excelsheet, waarin allerlei handigheden waren ingebouwd. Toch liep je hiermee tegen grenzen aan.

‘Die van Excel zelf, maar ook omdat analyses en berekeningen zoals de OEE vervolgens min of meer handmatig werden gedaan. We hebben daarom een systeem gebouwd om 24/7 stilstanden te registreren op een gestructureerde manier. Vervolgens wordt op basis hiervan de OEE voor de installaties berekend.’

OEE, hoe zit het ook al weer?

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness en wordt uitgedrukt in een percentage. 100% OEE staat voor de theoretische maximale capaciteit van de machine. Om de OEE te berekenen, vermenigvuldig je drie componenten met elkaar; de Availability (beschikbaarheid), de Performance (prestatie) en de Quality (kwaliteit). De formule van OEE is als volgt:

OEE = Availability × Performance × Quality

oftewel:

OEE = (Werkelijke beschikbaarheid/Maximale beschikbaarheid) x (Werkelijke prestatie/Maximale prestatie) x (Werkelijke kwaliteit/Maximale kwaliteit) x 100%

Invoer en analyse naar een hoger plan om OEE te berekenen

De doelstellingen van het project waren duidelijk. René: ‘Allereerst moest de invoer makkelijker en betrouwbaarder. Vervolgens wilden we op basis van allerlei gegevens automatisch berekeningen uitvoeren en weergeven op een dashboard. Zo moest de OEE – zeker voor de vier belangrijkste assets – doorlopend inzichtelijk zijn.

‘We hebben een systeem gebouwd dat gebruiksvriendelijk is, maar er ook voor zorgt dat je strikte output krijgt. Denk aan gecombineerde, van elkaar afhankelijke keuzelijsten met eventueel een toelichting, in plaats van vrije invoer. Zo kun je betrouwbare analyses maken.’

Inzicht in hele proces, niet in losse machines

Het invullen van de stilstanden is een belangrijke eerste stap. Maar dan ben je er nog niet. René vertelt: ‘Machines staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een proces dat overal in elkaar haakt. De ene machine veroorzaakt dus een stilstand bij een volgende machine. Dit wordt niet standaard meegenomen in performance berekeningen. Als enkele machines dan ook nog eens naast elkaar (parallel) functioneren moet er goed nagedacht worden over de juiste berekening van de performance.

‘Daarom hebben we een model ontwikkeld dat de stilstand berekent wanneer er ergens anders in de keten iets stilstaat. Daarmee heb je meer inzicht en kun je de juiste maatregelen nemen.’

Maatwerk in combinatie met standaard tools

Om de doelstellingen te behalen kijk je wat voor de klant in deze situatie de beste oplossing is. René vervolgt: ‘Het invulsysteem zoals EECV nu gebruikt, is heel klant specifiek. We hebben dat helemaal naar de wensen van de klant gebouwd op moderne frameworks zoals Microsofts .NET en Angular. Ook het rekenmodel hebben we zelf ontwikkeld. Voor het dashboard waarin de KPI’s zoals de OEE zichtbaar zijn, gebruiken we dan weer Microsoft Power BI.’

Begin klein en breid steeds verder uit

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar heeft René advies voor andere organisaties. ‘Wat ik aanraad, is om een project als dit echt agile aan te pakken. Je kunt niet alles vooraf weten, dus stap niet in de valkuil om dan maar eerst alle gegevens te gaan ontsluiten en daarna pas te gaan bouwen. Je leert namelijk pas, en niet te vergeten de klant ziet pas, wat data precies inhouden als je ze gebruikt, zeker als data van verschillende systemen of afdelingen komt.

‘Zo gebruiken we data die machines zelf genereren, maar die hebben onderling ook invloed op elkaar. We vullen dat aan met data van bedrijfseigen plannings software waarmee ze tevens de hele operatie organiseren. Hieruit halen we informatie zoals: welke materialen je gebruikt en welke opdrachten binnenkomen. Al die gegevens wil je ook nog eens combineren, en dat is een enorme uitdaging. Ook is het zaak om een goede samenwerking op te zetten tussen ontwikkelaars van verschillende organisaties. Begin dus klein en zodra je de juiste feeling hebt, breid je dat steeds verder uit!’

Uitbreiden van de rapportages voor ‘waarom-vraag’

Om de doelstellingen te behalen kijk je wat voor de klant in deze situatie de beste oplossing is. René vervolgt: ‘Het invulsysteem zoals EECV nu gebruikt, is heel klant specifiek. We hebben dat helemaal naar de wensen van de klant gebouwd op moderne frameworks zoals Microsofts .NET en Angular. Ook het rekenmodel hebben we zelf ontwikkeld. Voor het dashboard waarin de KPI’s zoals de OEE zichtbaar zijn, gebruiken we dan weer Microsoft Power BI.’

Maatwerk in combinatie met standaard tools

Het begint met data, berekeningen en een goed dashboard. En nu verder? René: ‘We zijn al bezig om de rapportages verder uit te breiden voor nog meer inzicht. Denk aan iets als de hoeveelheid materiaal dat per dag wordt verwerkt. Dat wil je niet op dagbasis zien, maar op secondebasis. Dat klinkt simpel, maar daarvoor heb je wel veel meer data nodig.

‘Maar ook als dat gelukt is, geldt: je weet ‘wat’ er gebeurt, maar nog steeds niet ‘waarom’. Voor de toekomst willen we daarom werken op basis van de OEE aan inzicht, waarom bepaalde machines onderpresteren. Je laat daarmee trends zien, onderbouwt dat, en de gebruiker kan zelf z’n conclusies trekken én actie ondernemen.

‘Het is mijn persoonlijke missie om mensen echt te helpen. Mijn doel is daarbij op zoek gaan naar moeilijkheden, de dingen waar mensen tegenaan lopen. Als je die kunt oplossen, ontlast je mensen echt. Daarom vind ik het geweldig dat de gebruikers heel blij zijn met het registratiesysteem en er enthousiast gebruik van maken!’

René Conijn: Ik ben trots op de modellen die we hebben gemaakt.
We kregen terug dat het ontzettend goed paste bij wat ze zochten.
En natuurlijk dat het registratiesysteem live is en dat ze blij maakt!

Over KIM Plus Delta

KIM Plus Delta is het leidende advies- en implementatiebureau op het gebied van informatiemanagement in grote en complexe technische- en vastgoedprojecten. We zijn onder meer sterk in Asset Data Management, Dashboarding en Prediction.

Wil je hierover eens sparren of weten wat we voor jouw organisatie of afdeling kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Wil je meer informatie over deze case?

Lees meer over de technische achtergronden in onze kennisbank.