Categorieën
Cases

In één oogopslag inzicht in de kosten per ton overslag

In één oogopslag inzicht in de kosten per ton overslag

Plantmanager EECV Rotterdam

Staal is overal. Bijvoorbeeld in de bouw, de machine- en auto-industrie en in verpakkingsmateriaal zoals blik. Veel staal wordt geproduceerd door fabrieken in Duitsland, terwijl de grondstoffen per schip uit landen als Brazilië en Australië komen. Deze grote zeeschepen kunnen de Duitse fabrieken niet rechtstreeks bereiken en komen daarom aan in de haven van Rotterdam bij overslagbedrijf EECV. Daar worden ze overgeladen in treinen en duwbakken, om de kolen en erts zo via het spoor en binnenwater richting Duitsland te vervoeren.

Direct inzicht in KPI’s

Op jaarbasis gaat het om 30 miljoen ton aan grondstoffen dat via een ingenieus logistiek proces wordt verwerkt. Door de enorme hoeveelheden en de complexiteit is het belangrijk dat dit proces zo goed, snel en efficiënt mogelijk verloopt. Maar er zijn nogal wat factoren die op bulkoverslag van invloed zijn.

EECV zocht daarom naar een manier om direct inzicht te hebben in de KPI’s van de gehele overslag, om zo te kunnen zorgen voor:

  • Betere kwaliteit 
  • Hogere betrouwbaarheid
  • Minder kosten

EECV is het grootste overslagbedrijf van Europa

Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V (EECV) is in handen van de Duitse staalindustrie en valt onder ThyssenKrupp en Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). In de Rotterdamse haven wordt ijzererts en kolen overgeslagen. EECV heeft als doel de logistieke stroom vanuit de haven via binnenvaart en spoor richting de Duitse afnemers in het Ruhrgebied te optimaliseren.

performance-monitoring-data-dashboard-EECV alt tag- performance-monitoring-data-dashboard-EECV-Kimplusdelta

Doorlopende monitoring noodzakelijk om de juiste beslissingen te nemen

Het complexe overslagproces bestaat uit veel verschillende kleinere processen, die soms parallel lopen. Overzicht en inzicht in elk stuk van het proces is key. Zo leggen de zeeschepen met erts en kolen aan de zeekade aan. Het lossen gebeurt in een circuit, dat bestaat uit een lostoren, transportbanden en een wielgraver die de hopen opwerpt.

Vanaf het opslagterrein worden hopen afgegraven door de wielgravers, via transportbanden en lichterbeladers worden de duwbakken en treinen gevuld.

Voor optimale kwaliteit en snelheid en zo min mogelijk kosten is het belangrijk dat een schip zo efficiënt mogelijk wordt gelost. Dat betekent niet te lang met een vol schip wachten tot er plek is aan de 1100 meter  lange zeekade, maar zeker ook niet te lang een plek bezet houden met een schip dat al gelost is. Vervolgens geldt hetzelfde voor het transporteren binnen EECV en het vullen van de duwbakken en treinwagons die richting Duitsland gaan.

Performance monitoring op basis van KPI’s

Elke stap in deze keten beïnvloedt het gehele proces. Maar ook externe factoren hebben invloed, zoals bijvoorbeeld de waterstand in de Rijn. Bij laagwater kunnen duwbakken minder vol om te voorkomen dat het schip vastloopt. Er zijn dan meer duwbakken nodig, of er moet (ongewenst) gevaren worden met veel kleinere binnenvaartschepen.

Om het proces steeds te kunnen bijsturen is er direct en doorlopend inzicht nodig van alle afzonderlijke stappen en het proces als geheel. EECV doet dit door performance monitoring op basis van KPI’s.

Performance Monitoring: meer gegevens betekent meer inzicht

Vrijwel alle machines in het logistieke proces produceren data. Deze gegevens worden verzameld en daarna inzichtelijk gemaakt door middel van KPI’s, zodat je vervolgens het proces kunt sturen en analyseren. Zo laten deze KPI’s bijvoorbeeld zien welke circuits sneller zijn dan andere, of welk circuit het meeste storingen telt.

Gegevens worden samengebracht in een datawarehouse

Gegevens worden samengebracht in een datawarehouse, dat automatisch gevuld wordt met de beschikbare data. Vervolgens worden deze data verrijkt met gegevens die niet direct afkomstig zijn van machines. Denk aan weersinformatie, waterstanden of informatie die engineers handmatig aanvullen, bijvoorbeeld het stilvallen van een kraan. Dit kan gebeuren door te harde wind, materiaal dat op dat moment niet beschikbaar is of door een defect. De engineer detecteert dit en geeft het aan in het Operational Report System. Dit systeem is hier specifiek door KIM Plus Delta voor gebouwd.

Berekening van de OEE van elke machine

Op basis van al deze gegevens kan de OEE (Overall Equipment Effectiveness) van elke machine berekend worden, oftewel de productiviteit binnen het productieproces. Dit is één van de KPI’s die je wilt visualiseren op een dashboard. Daarna kun je de KPI’s gaan analyseren met het doel verder te verbeteren.

Werken met data: van inzicht naar analyse naar verbetering

KIM Plus Delta helpt bij het gehele proces, van het ontwikkelen van het datawarehouse tot het opleveren, visualiseren en analyseren van de gegevens in het dashboard.

Dirk Rösler, mede-eigenaar bij KIM Plus Delta, vertelt. “Ons eerste doel is het opleveren van een Terminal Management Systeem, inclusief het Operational Report System en de rapportages en dashboards. EECV heeft dan voldoende inzicht om de gegevens te analyseren en zo de terminal beter te laten draaien. Wij voeren het project uit in nauwe samenwerking met de klant. Zij focussen zich op waar ze goed in zijn, en wij nemen het extra werk uit handen. In de uitvoering hebben wij dan misschien een trekkende rol, toch stellen we bij onze werkzaamheden de wensen van de klant centraal. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de keuze om niet te gaan voor maatwerk, maar door te ontwikkelen op de bestaande IT-omgeving. Ook hebben we gekozen voor generieke softwaretools, die we konden plaatsen op de systemen die er al waren. Zo borgen we  dat EECV de ingeslagen weg in de toekomst zelfstandig kan voortzetten.”

“KIM Plus Delta neemt de projectspecifieke werkzaamheden uit handen. Deze trekkende rol zorgt ervoor dat EECV zich vooral kan focussen op hun core werkzaamheden.”

Gemak en flexibiliteit staan bovenaan

De opdracht was het opleveren van een Terminal Management Systeem, dat zowel het ORS als ook de rapporten en dashboards beslaat. Om het verzamelen van handmatige gegevens gemakkelijker te maken, is deze aangevuld met het Operational Report System, waarin stilstanden worden ingevoerd.

Gegevens worden opgeslagen in Azure en gepresenteerd in Power BI in de cloudomgeving van Microsoft. Op die manier zijn de data en dashboards ook in de toekomst gemakkelijk door eigen medewerkers van EECV te beheren.

Het dashboard bevat KPI’s op verschillende niveaus

De kracht van het dashboard is dat elke medewerker er de informatie uit kan halen die voor hem of haar belangrijk is. Zo bevat het dashboard KPI’s op verschillende niveaus.

Dirk : “De CEO wil andere gegevens zien dan de Manager Operations en de Technisch Manager. Of eigenlijk zijn ze grotendeels geïnteresseerd in dezelfde gegevens, maar vanuit een andere invalshoek. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: 

  • Hoeveel ton hebben we deze week overgeslagen naar Duitsland? 
  • Wat zijn de kosten in euro per ton overslag? 
  • elke shift heeft het meest geproduceerdelk circuit kent de meeste storingen?

De juiste inzichten voor iedereen, altijd

Het dashboard faciliteert antwoorden op al deze vragen, die ook nog eens gemakkelijk te vinden zijn en overzichtelijk worden weergegeven. Door gebruik te maken van filters en doorklikken in grafieken krijgt iedereen de juiste informatie. Of het nu gaat om de kwartaalrapportage aan de board, of een operational report dat in de dagelijkse besturing wordt gebruikt, iedereen heeft in een oogwenk de juiste gegevens paraat.”

Een goede samenwerking tussen verschillende disciplines

Belangrijk in een project als dit, is dat de verschillende disciplines goed samenwerken. Het team van KIM Plus Delta bestaat uit een aantal rollen, die elkaar aanvullen. Denk aan: 

  1. Een IT-er voor de systemen
  2. en data engineer voor de datamodellen
  3. Het maken van duidelijke en aantrekkelijke visualisaties op het dashboard
  4. en goede analist die de vertaler is tussen de klant en het projectteam 

En tot slot een projectleider die het team met de klant verbindt.

Continue verbeteren van de data en het gebruikersgemak

Dirk: “Op deze manier krijg je de meeste informatie boven water, kun je gaandeweg anticiperen en ontwikkel je samen een visie op de toekomst. Het is bijvoorbeeld belangrijk om handwerk of dubbel werk binnen de processen te elimineren, zodat je gemakkelijker, meer en betrouwbare data kunt verzamelen. Nu worden er nog handmatig zaken vastgelegd als een schip wordt gelost. Dit is minder efficiënt en kan tot fouten en vertraging leiden. In de toekomst willen we dat deze persoon een tablet in z’n hand heeft en slechts op één knop hoeft te drukken. De gegevens staan dan direct in het systeem. We zijn dus altijd bezig om het gebruikersgemak te verbeteren en tegelijkertijd de data en daarmee de analyses te verbeteren.”

Een volledig datagestuurde bulkoverslag is de toekomst

De huidige oplossing helpt EECV enorm bij hun performance monitoring. In de toekomst wordt dat nog veel beter.

Dirk: “Vanuit onze expertise denken we mee met de klant over hoe het gebruik van data hen verder kan helpen en zoeken daarbij expliciet de samenwerking. Mijn droom is om de klant te helpen om het hele proces volledig datagestuurd te laten verlopen.

Ik zie het helemaal voor me, wanneer zo’n schip aankomt en door het systeem wordt voorgeschreven waar het moet aanleggen, welke lostorens het schip in welke volgorde gaan lossen en je vervolgens de erts en kolen vanachter je scherm richting Duitsland ziet vertrekken. Dit heeft een enorme impact op zowel de kwaliteit, betrouwbaarheid en kosten. Zo ver is het nu echt nog niet, maar is wel een mooi doorkijkje richting de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij EECV over een paar jaar mogelijk is!”